کد خبر ۶۲۰ ۲۷۸ بازدید انتشار : ۱۷ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۰۵
سید محمدرضا عبداللهی

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و جرایم مربوط به آن

شناخت اجمالی قوانین مربوط به موضوع مورد بحث و نقش و اهمیتی که در زندگی افراد دارد ضرورت یادگیری آنرا تقریباً بیش از هر موضوع دیگری ایجاب می نماید لذا با استفاده از متون حقوقی و قوانین مجری سعی شده مسائل مبتلا به جامعه را بنحوی طرح و انشااله مورد توجه و استفاده خوانندگان قرار گیرد.

موضوع تکالیف زوجین در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و برای ورود به بحث بدواً مواد قانون مدنی و هر جا که اقتضا نمود به قوانین مربوط به مجازات اسلامی نیز پرداخته شده است ماده 112 قانون مدنی {که از این پس با ق و ن بیان میشود} می گوید: همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می گردد 
مقصود قانونگذار از روابط زوجیت ،همان رابطه اعتباری زن و شوهری است که با انعقاد عقد نکا ح{و ایجاد رابطه زن و شوهری} اصل بقای حق و تکلیف است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود بنابراین برای مثال زوج بدون وقوع عقد پیش از نزدیکی نمی تواند نصف مهری را که داده است استرداد کند. تکلیف به دادن مهریه و نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود هر چند که در اثر عواملی مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی تمام یا بخشی از آن تکلیف از بین می رود {نشوز به معنی تخلف زوج یا ذوجه از تکالیف و حقوق زوجیت با یکدیگراست مانند خودداری شوهر از دادن نفقه زوجه که نشوز زوج است } ناشزه شوهری است که از تمام یا برخی از تکالیف زوجیت شانه خالی می کند و ناشزه زنی است که از تمام یا برخی از تکالیف زوجیت شانه خالی می کند 
ماده 1103 ق. م بیان می دارد زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند . این حسن معاشرت را قانون تکلیف دانسته بنابراین زن و شوهر نباید با بداخلاقی محیط آرامش زندگی را تلخ کنند و قرآن مجید {نسا 19} می فرماید: با زنان خود به نیکی معاشرت کنید که نشان میدهد قانون فوق برگرفته از شرع مقدس اسلام است . همچنین براساس ماده 1104 ق.م زوجین باید در تشبیه مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند . توصیه این قانون به تشبیه مبانی محکم و استوار کردن خانواده و معاضدت {همکاری} در تربیت اولاد ،، بنابر عقیده برخی از علما، علم حقوق یک دستور اخلاقی است و عده ای دیگر از علما و حقوقدانان معتقدند یک دستور عام و ناظر به موارد دیگر قانونی است و براساس ماده 1105 ق.م در روابط زوجیت ،ریاست خانواده از خصایص شوهر است . این اصل نیز نشات گرفته از قرآن مجید می باشد و منظور از ریاست ، مدیریت و تصمیم گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن است . ماده 1106 ق م می گوید:در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است . این تکلیفی که قانون بر عهده زوج گذاشته ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نیست و زن و شوهر نمی توانند چه قبل از ازدواج {نکاح}و چه بعداز آن شرطی مخالف آن بنمایند و هر چندکه زوجه ثروتمند هم باشد {از مال خودش} و شوهر فقیر باشد مسئولیت را از دوش مرد بر نمی دارد . ماده 1107 ق م . به تعریف نفقه پرداخته و میگوید نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل : مسکن،البسه،غذا ،اسباب منزل ،و هزینه های درمانی و بهداشتی و وضع حمل است و هزینه های مربوط به زایمان از نظر عرف جز نفقه است .مقدار نفقه ضابطه و عرفی دارد و با درنظر گرفتن امثال زن و نیازهای شهری که در آن سکونت دارد معین می شود . اما آیا همیشه زن تحت هر شرایطی مستحق دریافت نفقه است ؟ قانون مدنی به این سوال نیز پاسخ میدهد ماده 1108 ق م . میگوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود مشخص میشود که شرط آنرا قانون تمکین مشروع دانسته است . ازطرفی چنانچه زوج به هر علت مرتکب جرم و زندانی شود ناشزه محسوب نمی گردد باتوجه به اینکه از طریق زندان ،غذا،لباس و مسکن بطور معمولی در اختیارزندانی میباشد و بیش از آن زوج تکلیفی ندارد چنانچه شرایط خاصی به نظر محکمه برسد که پرداخت مخارج اضافی هم از طرف زوج ایجاب نماید شوهر ملزم به پرداخت خواهد بود بدون آنکه موکول به تمکین زن باشد دادگاه باید زوج را مکلف به تهیه منزل مستقل نماید و بعدا حکم به الزام زوجه به تمکین نماید و عدم تمکین زوجه بدون دلیل قوی بر خلاف موازین است 

اخبار مرتبط :
0

آخرین اخبار