کد خبر ۶۰۱۹۲۳ ۵۲ بازدید انتشار : ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۳

دکتر پیریایی در اینستاگرام: با سلام و احترام و عرض ادب!

با سلام و احترام و عرض ادب!

از کلیدی ترین راه های توفیق جمعی و اجتماعی سلام و سلم و سلامت رفتار و گفتار است، احترام به سایرین، از سرمایه های بی بدیل سیر برای رسیدن به مقصد و حصول مقصود مطلوب است. و صد البته ادب و آداب مرغوب سلوک که به تعبیر عارف محبوب : " از ادب پر نور گشته است این فلک"

بر عکس سه گانه ای مشابه ،
برعکس ادب، خط کشیده بودند طبعاً چنین کاری نتیجه معکوس می دهد! چه اینکه کسی محتاج یک مقدمه باشد تا یک خط جدید راه بیندازد!
و چه اینکه کسی گمان کند راه تغییر این است.

از این جرئت، جراحت شهرمان بیشتر می شود و کار را از این هم که هست خرابتر می کند. توجیه ادب در برابر همشهریان محترم اعم از صاحب نامان و پیشکسوتان در این تصویر و سایر همشهریان عزیز بسیار بیشتر از منتفی دانستن تأثیر و احترام آنان است پس : با سلام و احترام و عرض ادب

کرم رضا پیریایی.

0

آخرین اخبار