کد خبر ۵۹۴۲۴۹ ۴۴ بازدید انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۲
در اطلاعیه ششمین کنگره محور تربیت اسلامی اهتمام گردید

قوه قضائیه چپاولگران اندوخته معلمان در صندوق فرهنگیان را ارائه کند

کانون تربیت اسلامی در ششمین کنگره خود تبیین کرد: با تشکر از کمیسیون تعلیم مجلس که پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را مورد رسیدگی واقع هست از رئیس قوه قضاییه تقاضا داریم درکنار ارائه چپاولگران اندوخته معلمان آنها را به اشد مجازات برساند.

ثانیاً وظیفه خود می‌دانیم که گرانبهاترین سرمایه‌ جامعه یعنی آینده‌سازان کشور را را روحیه انقلابی تربیت کنیم و ارزش‌های انقلاب اسلامی را در وجودشان نهادینه سازیم و برای تحقق این رسالت حساس حاکمیت سند دگرگونی بنیادین بر نظام تعلیم کشور را راه حل کار می‌دانیم؛ بنابراین مورد ها ذیل را برای دستیابی به این حاکمیت ایده می‌کنیم.

1- 1- درکنار تشکر از رهبر معظم انقلاب که به طور مستمر با رهنمودهای متعالی خویش تعلیم و پرورش را هدایت و بر اعمال سند دگرگونی اهتمام فرمودند از وی تقاضا داریم به شورای انقلاب فرهنگی در رابطه با وظیفه خطیر نظارت بر اعمال سند دستورات اکید صادر فرمایند و به همین مقصود در صورت صلاحدید چند نفر از نخبگان تعلیم و پرورش را نیز در ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب فرمایند.

2- 2- با دقت به اینکه علی‌رغم اموری انجام شده هیچکدام از وزرای تعلیم و پرورش نتوانستند مشکلات اقتصادی معلمان را مرتفع سازند از ریاست جمهور توقع داریم در راستای پشتیبانی از تعلیم و پرورش شورایی تشکیل شده از دولتمردان اقتصادی تشکیل دهد و برای حل مشکلات معیشتی فرهنگیان چاره‌ای بنیادی اندیشیده گردد.

3- 3- با دقت به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در راستای تصریح سند دگرگونی بنیادین برای جامعه و بخصوص فرهنگیان از ریاست صداوسیما توقع داریم دقت به این ارزشمند را در فرمان کار ارگان قرار دهند و برنامه‌هایی ویژه‌ای در این رابطه به ارائه گذارد.

4- 4- از وزیر تعلیم و پرورش که اعمال سند دگرگونی بنیادین را در فرمان کار خویش اظهار کرده‌اند تشکر می‌کنیم و توقع داریم وی مسئولانی که به سند دگرگونی بنیادین باور دارند را به پست‌های ادارهی منصوب کند.

5- 5- بی‌تردید معلمان تعیین‌کننده‌ترین نقش را در تربیت و احداث دگرگونی در نظام تعلیمی کشور ایفا می‌کنند؛ برهمین اساس دانشگاه فرهنگیان با هدف تربیت معلمانی انقلابی تأسیس شد؛ اگرچه با واگذاری اداره آن به تیمی ناباور به سند دگرگونی و رسالت کلیدی دانشگاه فرهنگیان از اغراض خویش دور افتاد؛ بنابراین برای جبران مافات از وزیر تعلیم و پرورش توقع داریم هرچه سریع‌تر در راستای واگذاری ریاست این دانشگاه به یکی از فرهنگیان برخورداری پایبندی و فرهیخته تسریع کند.

6- 6- با تشکر از کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس که پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان را مورد رسیدگی واقع هست از ریاست قوه قضاییه تقاضا داریم درکنار ارائه چپاولگران اندوخته معلمان آنها را به اشد مجازات برساند.

7ـ  

8ـ‌

برچسب ها :رهبر انقلاب
0

آخرین اخبار