کد خبر ۵۹۲۳۰۱ ۸۱ بازدید انتشار : ۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۷
اخبار بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات/ 77 مخصوص ایکنا

تعویق بازگشایی مرز خسروری به علت ملاحظات دولت عراق

گروه جامعه: معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و مدیر ستاد مرکزی اربعین از تعویق بازگشایی مرز خسروی به علت ملاحظات دولت عراق خبر داد.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و مدیر ستاد مرکزی اربعین، صبح امروز با حاضر بودن در غرفه خبرگزاری میان المللی قرآن(ایکنا) در نمایشگاه مطبوعات با اظهار خبر تعویق بازگشایی مرز خسروی برای عبور و مرور زوار اربعین در نکته دلایل خبر ها متناقض در این مقدمه گفت: ما در نکته بازگشایی مرز خسروی، مذاکراتی با مقامات عراقی داشته و شکل نشست کردیم و طرح ریزی هایی در هر دو طرف مرز در ناحیه قصر شیرین و خسروی عمل گرفت.
وی ادامه داد: ما مهیا بازگشایی مرز برای عبور و مرور زوار اربعین هستیم تا مرز به شکل رسمی دفعه دیگر گردد اما ملاحظاتی که دیشب دولت عراق گفت باعث گردید که تا امروز از این کار دست نگه داشته گردد اما همان طور از کانال های محتلف در دنبال این مطلب هستیم.


ذوالفقاری گفت: اما امیدواری مقامات عراقی نیز به این حساسیت ها دقت ارائه دهند و اگر رعایت ای دارند، این ملاحظات موقت باشد و مرز هرچه تندتر دفعه دیگر گردد. آ آنان از دیروز نیز نیروی پلیس را ساکن کردند و مهیا شده بودیم که امروز اینکار شکل پذیرد اما براساس اظهاری که دیشب به ما گردید که دولت عراق خواهان دست نگه برخوردار بودن در بازگشایی مرز شده هست، همان طور مرز دفعه دیگر نشده هست.
تعویق بازگشایی مرز خسروری به علت ملاحظات دولت عراق
0

آخرین اخبار