کد خبر ۵۹۱۰۰۱ ۱۱۰ بازدید انتشار : ۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۱۸

نگاه تابناک به رویکرد مدیریتی مدیر ارشد استان ایلام

ایلام - ایرنا- پایگاه خبری تحلیلی تابناک در متنی تحلیلی الگوی رفتار مدیریتی استاندار ایلام در مواجهه با کاستی های مدیران را برجسته و موضوع بحث و تحلیل قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری هنا به نقل از ایرنا ،این پایگاه درجستاری با عنوان از' احضار مدیرکل میراث فرهنگی استان به جلسه' تا ' مدیران ناکار آمدی که خودشان باید بروند ' و یادی از ' رئوفی ' فرماندار زمانهای خیلی دور ایلام' نوشت:
نشست سرمایه گذاری خارجی اخیر استان که باحضور دستگاههای عضو وبا حضور استاندار ایلام برگزار شد حاوی نکات مهمی بود .
اگر چه در نگاه اول ،شاید نکات این نشست خصوصا از زاویه نگاه متفاوت یک خبرنگار و فعال رسانه ای حاشیه های کم اهمیتی نسبت به متن محسوب شوند ،اما درحقیقت باید گفت امروزه این حاشیه ها بر متن چیرگی یافته و تا تکلیف این حاشیه ها روشن نشود ،نمی توان نتیجه ای را از این جلسات و نشستها به عنوان ' متن ' انتظار داشت .
استاندار ایلام باز هم با درپیش گرفتن سبک وسیاق خود ،سوال وجواب از مدیر ارایه دهنده گزارش ( مدیرکل امور اقتصادی ودارایی ) بخوبی جلسه را مدیریت و با استنطاق از مدیران عضو ،وضعیت پیشرفت کارهای مرتب به آنان را جویا شد.
زمانی که بخشی از کار به مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مرتبط شد ،و جای خالی او در جلسه احساس شد ،استاندار با تندی وعتاب مدیر دفترش از همانجا بصورت تلفنی خواستار حضور فوری این مدیر در جلسه شد.گویا ایشان شانس آورد در خارج از استان تشریف داشتند.
استاندار ایلام خطاب به مدیران گفت : هرکس می تواند کار کند ،سفت ومحکم با قدرت پیش برود. اگر هم احساس می کند که نمی تواند ،قبل از اینکه ما سراغش بیاییم ،خودش برود.
سلیمانی دشتکی افزود : از کسی شناخت قبلی ندارم که بخواهم با رابطه مدیری را حفظ کنم . کارآمدی و توانمندی مدیر و قبول داشتن برنامه های دولت برای من ملاک است بنابراین گزارش عملکرد مدیر بنای شناخت من است.
مدیرانی که توانمند باشند اگه همه بگویند باید برود ( منظور من را از همه که می فهمید)من قبول نمی کنم . مدیری هم که توانمند نباشد اگر همه بگویند باید بماند من قبول نمی کنم بماند.
استاندار ایلام در مثالی برای ماندگار شدن نام مدیران کارآمد به ' رئوفی' فرماندار ایلام در دهه های پیش اشاره کرد و وگفت : اگر کاربکنید حتی با رفتنتان از ایلام، نام شما ماندگار خواهد شد . همانطور که مردم کماکان از' رئوفی' فرماندار زمانهای خیلی دور ایلام به نیکی یاد می کنند .
دریافت و انتشار :شهریار حیدری فر
6034

0

آخرین اخبار