کد خبر ۵۲۰ ۴۴۷ بازدید انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۱
مولانا

در هوس خیال او...

آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم

                                                         ور تو بگویيم که نی، نی شکنم شکر برم

آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان

                                                          تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم

 آمده ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم

                                                                 آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم

 گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن

                                                            گر ز سرم کله برد من ز ميان کمر برم

 اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم

                                                     اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

 آنک ز زخم تير او کوه شکاف می کند

                                                                 پيش گشادتير او وای اگر سپر برم

 گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود

                                                           تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر برم

 آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشد

                                                       و آنک ز جوی حسن او آب سوی جگر برم

در هوس خيال او همچو خيال گشته ام

                                                                وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم

این غزلم جواب آن باده که داشت پيش من

                                                        گفت بخور نمیخوری پيش کسی دگر برم

اخبار مرتبط :
0

آخرین اخبار