کد خبر ۴۲۸ ۲۱۴۷ بازدید انتشار : ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۲
محمد اكبري

به مناسبت هفته محيط زيست‌: حال طبيعت لرستان خوب نيست

لرستان از استان‌هاي برخوردار در زمينه‌ي وجود رويشگاه‌ و زيست‌گاه‌ گونه‌هاي گياهي و جانوري متنوع به شمار مي‌رود.
نوع اقليم و آب وهواي لرستان در كشور بي‌نظير است. وجود حدود 400 گونه گياه دارويي ميراث گران‌بهاي طبيعي و ناملموس استان است كه خود منشاء توليد اشعار و ادبيات متنوعي شده است.
لرستان را با آب و هواي مطلوب و جنگل‌هاي بلوطش مي‌شناسند، اما امروز حال محيط زيست لرستان به رغم تمام تلاش‌هاي گسترده‌ي مسوولين زيستي استان خوب نيست و وضع موجود درخور استاني با اين همه وسعت و تنوع زيستي نمي‌باشد.
 شكار گونه‌هاي جانوري امروز به گراز‌ها هم رسيده است فقط پلنگ و بز و كل شكارنمي‌شود يا بهتر بگوييم شليك به آن‌ها ممنوع اعلام شده است! گونه‌هاي گياه دارويي و خوراكي مورد هجوم قاچاقچيان قرار گرفته است. كم‌تر روزي است كه گزارشي از قاچاق تني ليز يا موسير منتشر نشود. گونه‌ي كرفس كوهي يا كلوس رو به انقراض جدي است‌.
از طرفي، آب وهواي لرستان دچار آلودگي فزاينده است. روزها‌ي زيادي است كه مردم اين ديار ريزگردهاي مضر را تنفس مي‌كنند. بلوط‌هاي لرستان دچار خشكيدگي زيادي شده‌اند. گونه‌هايي مانند گيرج را كم‌تر مي‌بينيم.
انتقال آب تحت عنوان قم‌رود از اليگودرز به قم خسارات زيادي به روستا‌هاي اليگودرز وارد كرده است. هجوم بي‌ضابطه‌ي گله‌هاي گوسفند در مراتع دمار از روزگار گونه‌هاي گياهي مرتعي درآورده است.
وسعت مناطق حفاظت شدن بسيار ناچيز است‌. فرهنگ گردشگري ضعيف است و رجحان گردشگري زيادتر.
درمنطقه قبله‌كوه اليگودرز و دالاني، امسال شاهد حضور دام‌هايي از استان‌هاي همچوار بوديم كه حفاظت سخت‌تري در آن‌ها صورت مي‌گيرد. در حد توان سعي در آگاه‌سازي برخي مسوولان نموديم. كيلومترها كه بروي نگهباني، قرق داري يا محيط‌باني نمي‌بيني، مسوولين امر مي‌فرمايند امكانات محدوداست و وسعت‌ها زياد!
ما هم مي‌گوييم: وسعت مناطق نعمت است نه نقمت، بياييد از بوروكراسي‌هاي اداري بگريزيم. نگاه‌مان را نو كنيم. جور ديگر بيانديشيم تا گياهان لرستان هر روز كم‌تر نشوند. از منقرض شدن نسل جانواران كم‌ياب جلوگيري كنيم آخر نسل‌هاي آينده هم حق دارند اين گونه‌ها را ببينند نه عكس آن‌ها را ...
سعي كنيم جانوران و گياهان هر روز بالاترنگريزند. بياييد مشاركت خردمندان عام و خاص را دريابيد و نرسيم به جايي كه بگويم ناگهان چه زود دير مي‌شود ...
 
محمد اكبري
محقق گياهان دارويي كانون پارس فرهنگ اليگودرز
اخبار مرتبط :
1

آخرین اخبار