کد خبر ۳۱۸ ۳۱۰ بازدید انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
وزیر نیرو ارائه کرد

نگاهی به بسته پیشنهادی چیت‌چیان درباره برق و هدفمندی

با این بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری در امر تولید تسهیل گشته و انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این مهم افزایش خواهد یافت.

سرويس اقتصادی جهان‌نيوز - علی رجبی: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ایران در پژوهشگاه نیرو برگزار شد. صحبت‌های وزیر نیرو در اين كنفرانس، در چند بخش متفاوت ارائه شد و رسانه های مختلف هر یک با تیتر کردن یکی از ابعاد این سخنرانی سعی در ارائه متمایزی از صحبت های وی داشتند.

در بین همه مطالب منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از وزیر نیرو، یکی از مواردی که مغفول ماند و حتی سایت خبری وزارت نیرو نیز به آن نپرداخت، "بسته پیشنهادی وزیر نیرو در خصوصی‌سازی قسمت‌های مختلف صنعت برق و ارتباط آنها با هدفمندی یارانه‌ها" بود.

مهندس چیت چیان در پایان سخنان خود در افتتاحیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ایران گفت: در طرح پیشنهادی وزارت نیرو فقط شرکت های توزیع درگیر بحث هدفمندی یارانه ها می‌شوند و دیگر بخش های تولید، انتقال و ... صنعت برق کاری با هدفمندی یارانه‌ها نخواهند داشت و هدفمندی تاثیری بر عملکرد آنها نمی‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های توزیع نیروی برق در ارتباط با مصرف‌کننده هستند و نتیجه فعالیت و لذا محصول بخش‌های مختلف صنعت برق به شرکت های توزیع می‌رسد، گفت: شرکت های توزیع برق با دریافت بخشی از هزینه برق مصرفی از مصرف کننده و بخشی دیگر از محل هدفمندی یارانه ها، کل هزینه برق را دریافت کرده و لذا فقط همین قسمت با تامین هزینه از محل هدفمندی یارانه ها درگیر می‌شود و با دیگر بخش‌های دیگر صنعت برق با قیمت اصلی برق محاسبه می‌ماید.

به نظر مي‌رسد، وزیر نیرو با این طرح پیشنهادی در نظر دارد تا با درگیر کردن بخش نهایی از زنجیره چند بخشی صنعت برق، دیگر قسمت‌ها را درگیر بحث هدفمندی یارانه‌ها نسازد تا با این کار بتواند به اجرای درست خصوصی‌سازی و پرداخت هزینه کمک کند؛ طرحی جالب که شاید اجرای آن با مشکلاتی مواجه باشد اما حداقل تکلیف بخش تولید و انتقال را مشخص کرده و به مشکلات گسترده آنها در نحوه حمایت دولت از هدفمندی یارانه ها پایان می دهد.

با این بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری در امر تولید تسهیل گشته و انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این مهم افزایش خواهد یافت.

سرمایه گذار فارغ از دغدغه‌های ناشی از نوسانات پولی در هدفمندی یارانه‌ها و هزینه سوخت، فقط به تولید خود پرداخته و قیمت اصلی برق را از وزارت نیرو دریافت می‌کند که قبلا نیز توسط شرکت‌های توزیع از محل هر دو بخش مصرف‌کننده و هدفمندی یارانه دریافت شده است.

بدیهی است حتی در صورتی که جمه هر دوی آنها قیمت اصلی برق را جوابگو نباشد وزارت نیرو فقط در بخش توزیع درگیر رفع این تفاوت خواهد بود و لذا دقیق تر و شفاف تر خواهد توانست به ارزیابی و رفع مشکلات آن بپردازد.
منبع: برق‌نيوز

0

آخرین اخبار