کد خبر ۲۸۳۳۰۹ ۳۵ بازدید انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۱

شعر لکی:..مِنم!

منصوراردارکیشیات منم،آرش کمون شکیات منم . دل بی کسوبی کس منی،سقراط اژرکوشیات منم

منصوراردارکیشیات منم،آرش کمون شکیات منم
.
دل بی کسوبی کس منی،سقراط اژرکوشیات منم
.
اورم هورم نیشون نمم،صبرم خمم نیشون نمم
.
شووم تاریکوبی قمر،ایی موئنگ أشوگیریات منم
.
حالم زوئین اژروژگار،کافرنوینی إحال ژار
.
تنیاکتی بی همسفر،مختاردسبسیات منم
.
چوی مطربل رقصون نیم،بدبختموخندون نیم
.
رنجم بیورأردل منی،فرهادکوه رمیات منم
.
پاکم ولی پاکی چیه،خاکم ولی خاکی چیه
.
شوگارپلیا گنم هواردی،باوه إدرکریات منم
.
شعره موشم مه شاعرم ،جفتی شبراو حسرت دلم
.
لک پاپتی دوبتی آر،باباطاهر ابیات منم
.
شووم روژم دیارنیه،کوهم خمم روا نیه
.
شیرجنگجوبی جنگ کوشیا،مالک جگرسزیات منم
.
.إمال بریا دویرا کتی،إچه رمیا زندون هتی
.
زجرت کیشا بیورنویی،یوسف دل گیسیات منم
.
.تازه جال بیم جالیم نکرد،باوه کوشتم گریم نکرد
.
.سوراو کوشیا و دس باوه،رستم جگردریات منم
.
.هاواردیرم دئنگم نمای،ݦردم ولی چاوم نمای
.
.دوی هیزگرتی چق وپوق کر،سخون سی پوقیات منم

 


.
.شعر،علی محمدی گلباغی(عضو انجمن ادبی ترکه میر)

 

برچسب ها :
0

آخرین اخبار