فراخوان ثبت نام خبرنگار افتخاری

پایگاه خبری هنا در راستای اطلاع رسانی دقیق و هوشمندانه و بر اساس سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین تنویز افکار عمومی در نظر دارد از بین علاقه مندان به حوزه خبرنگاری نسبت به جذب خبرنگار افتخاری با شرایط ذیل اقدام نماید:

 الف) متقاضیان می بایستی نسبت به تکمیل درخواست اولیه خود در پایان همین برگه اقدام نمایند و منتظر تماس دفتر گزینش پایگاه خبری هنا باشند.

 ب) متقاضیان پس از تائید صلاحیت عمومی و تخصصی نسبت به تهیه خبر براساس سیاستهای اعلام شده توسط پایگاه خبری هنا و همچنین ارسال خبر از طریق ایمیل اقدام می نمایند.

 ج) پس از اتمام دوره دو ماه فعالیت برای کلیه شرکت کنندگان به تفکیک سرویس های خبری صدور کارت خبرنگار افتخاری برای تهیه خبر صادر و همچنین دسترسی لازم به پایگاه خبری هنا برای ارسال خبر از بستر اینترنت میسر می شود.

 د) شرکت کنندگان موظف به شرکت در دوره های اموزشی رایگان پایگاه خبری هنا خواهند بود.

 هـ) جذب خبرنگار افتخاری هیچ گونه تعهد استخدامی و حقوقی برای پایگاه خبری هنا در برنداشته اما در صورتی که هنا نیاز به جذب خبرنگار ثابت یا حق التحریر داشته باشد خبرنگاران افتخاری فعال در اولویت خواهند بود.

فرم : فراخوان ثبت نام خبرنگار افتخاری
نام : *
نام خانوادگی : *
جنسیت : *
نام پدر : *
کد ملی : *
شماره شناسنامه : *
محل صدور : *
وضعیت تاهل : *
مدرک تحصیلی : *
رشته تحصیلی : *
شماره موبایل : *
پست الکترونیک : *
عکس پرسنلی : * با فرمت jpg و حداکثر 100KB
<